Episodes

455
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 8×10

Zejść na psy

S8 E10 / Dec. 13, 2007 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 8×9

Karaluchy

S8 E9 / Dec. 06, 2007 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 8×7

Pożegnanie

S8 E7 / Nov. 15, 2007 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 8×6

Kto i jak ?

S8 E6 / Nov. 08, 2007 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 8×2

A’la go-kart

S8 E2 / Oct. 04, 2007 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 8×1

Martwa lalka

S8 E1 / Sep. 27, 2007 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 9×24

Va banque

S9 E24 / May. 14, 2009 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 9×19

Ostatni skok

S9 E19 / Apr. 09, 2009 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 9×18

Masakra

S9 E18 / Apr. 02, 2009 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 9×17

Pułapka

S9 E17 / Mar. 12, 2009 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas: 9×13

Fast food

S9 E13 / Feb. 12, 2009 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas